Entertainment – Oswal Nagar

200 ปี หวยไทย จากโรงหวยแห่งแรก สู่หวยไฮบริด ก่อนเป็น ลอตเตอรี่

รายละเอียดของสินค้าและวิธีการสวมใส่ ที่คอเหมือนจี้. ในกระเป๋าสตางค์. ในกระเป๋าเต้านม. มีกุญแจเป็นกุญแจสำคัญ ต้องการให้พิมพ์สลากเพิ่ม เพราะจำนวนสลาก 100 ล้านฉบับไม่เพียงพอต่อความต้องการ อยากให้ตัดตอนผู้ค้าสลากที่นำสลากไปขายช่วง...

Read more